Ivona

Dobrota je onaj osjećaj kada vjerujemo jedni drugima, kada su naše misli i duša čiste.